Rook- en medicijnverslavingen

Uit onderzoek blijkt dat 28% van de Nederlandse bevolking kampt met een rookverslaving. Dat roken gezondheidsrisico’s met zich meebrengt is voor niemand nieuw. Wellicht rookt u en hebt u al één of meerdere pogingen gedaan te breken met deze verslaving. Volgens deskundigen is uw stopkans aanzienlijk groter als u de juiste hulp inroept. PARAMEDIC biedt deze hulp in de vorm van Bioresonantie, eventueel gecombineerd met Elektro-acupunctuur. Deze methode biedt 85% kans van slagen definitief van uw ongezonde, lastige, tijdrovende en steeds duurder wordende verslaving verlost te worden, ook als u eerdere pogingen in rook op hebt zien gaan.

Wat houdt de hulp concreet in? In totaal worden drie behandelingen gegeven. De tweede behandeling volgt drie dagen na de eerste behandeling en de derde behandeling is zeven dagen na de tweede behandeling. Vlak voor de eerste behandeling rookt u bij de praktijk uw laatste sigaret voor de helft op. Vóór het roken van deze laatste sigaret mag u tenminste vier uur niet gerookt hebben. Dit is noodzakelijk om de nicotinereceptoren in uw hersenen “op scherp” te zetten. De as, de peuk en de uitademing van het laatste nicotineshot worden in een reageerbuisje gedaan. De inhoud van het reageerbuisje vormt de essentiële verslavingsinformatie waarmee gewerkt wordt.

Een van de belangrijkste componenten in de behandeling is dat tijdens de eerste behandeling de nicotinereceptoren in de hersenen uitgedoofd worden. U bent na de eerste behandeling lichamelijk al een niet-roker! U kunt zich volledig concentreren op het achter u laten van de gewoonte om te roken. Een ander component is dat uw energieniveau op de normwaarde gebracht of gehouden wordt. Daarnaast wordt het functioneren van uw uitscheidingsorganen getest en geoptimaliseerd. Hierdoor kunnen de voor het lichaam giftige stoffen snel uitgescheiden worden. Ook vindt een gerichte ontgifting van de lever en de thymus plaats. Een behandeling duurt ongeveer 45 - 60 minuten en is pijnloos.

Wanneer u toch moeite hebt met het gestopt zijn, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling aan te vullen met  Elektro-acupunctuur. Tijdens deze behandeling(en) worden de acupunctuurpunten tegen o.a. frustratie, gemis en agressie behandeld. De kosten van deze extra behandelingen hangen af van de tijdsduur van het consult (zie tarieven).

Een veel gehoorde smoes om niet te stoppen met roken is angst voor gewichtstoename. Ook hierin voorziet PARAMEDIC. DieetPlan! (een van mijn andere praktijken) boekt goede resultaten bij de begeleiding van mensen met (ernstig) overgewicht en mensen die om cosmetische redenen af willen vallen.

Ook om de kosten hoeft u het niet te laten. Een beetje roker heeft de kosten voor begeleiding bij het stoppen met roken binnen zes weken uitgespaard.

De geboden hulp aan mensen met een medicijnverslaving wijkt in die zin af dat de verslavingsinformatie waarmee gewerkt wordt het medicijn is waarvan u afhankelijk bent geworden.

Wilt u stoppen met roken of breken met uw medicijnverslaving? Aarzel dan niet langer en neem contact met me op. We plannen dan de data voor de drie behandelingen.