Nieuwsarchief

Hormonale verstoringen die overgewicht veroorzaken

U zou heel raar staan te kijken als u bij uw huisarts binnenkomt en hij meteen tegen u zou zeggen: "U krijgt van mij een stootkuur prednison". Hij heeft immers helemaal niet onderzocht wat er met u aan de hand is.

Lees meer »

Multidisciplinair programma inzet bij verminderde vruchtbaarheid

Op 1 februari 2018 bestaat PARAMEDIC12 jaar. In deze periode heb ik een schat aan ervaring opgedaan in de begeleiding van koppels met een (al langer bestaande) kinderwens.

Lees meer »

Diabetes type 2 is omkeerbaar!

Op dit moment hebben naar schatting ruim 1,2 miljoen Nederlanders Diabetes (1 op de 14 Nederlanders) en hier komen wekelijks zo’n 1200 nieuwe patiënten bij. Negen van de tien mensen met Diabetes hebben Diabetes type 2.

Veel Diabetespatiënten gebruiken medicijn om hun bloedsuikerspiegel binnen de normaalwaarden te houden (Insuline, Metformine, SU-derivaten etc.). Door het spuiten en/of slikken van deze medicijnen voelen patiënten zich vaak beter, maar worden het niet. Medicijnen genezen Diabetes namelijk niet.

Lees meer »

Overgewicht vermindert vruchtbaarheid van zowel vrouwen als mannen

Dat overgewicht de kans op het ontwikkelen van Diabetes, een hoge bloeddruk, het Metabool Syndroom en hart- en vaatziekten vergroot is alom bekend. Minder bekend is dat overgewicht een negatieve invloed heeft op de vruchtbaarheid. Dit geldt voor zowel vrouwen als mannen.

Lees meer »

Gratis inloopspreekuur Hyperinsulinemie, Prediabetes en Diabetes

Op dinsdag 14 november is het Wereld Diabetesdag. Op dit moment hebben naar schatting ruim 1,2 miljoen Nederlanders Diabetes (1 op de 14 Nederlanders) en hier komen wekelijks zo’n 1.200 (!) nieuwe patiënten bij.

Lees meer »

Het Metabool Syndroom: opkomende welvaartsziekte van nu?

Het Metabool Syndroom is een chronische stofwisselingsstoornis.

Het is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die zich tegelijkertijd voordoen én die elkaar in stand houden. Mensen met het Metabool Syndroom hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van en het overlijden aan hart- en vaatziekten.

Lees meer »

De typische symptomen van een voedingsintolerantie uitgediept

In het nieuwsbericht Oorzaak hooikoorts vaak een intolerantie voor koemelk heeft u kunnen lezen dat bij mensen met een allergie als hooikoorts het immuunsysteem verzwakt is. Het reageert onmiddellijk als het in contact komt met het stuifmeel waarvoor men allergisch is.

Lees meer »

Homeopathisch desensibilisatieprogramma tegen allergieën

Een succesvolle behandeling van een (voedings) allergie of intolerantie berust op drie pijlers; het wegnemen van de overgevoelige reactie op het primaire allergeen, het herstellen van het verzwakte immuunsysteem en het symptomatisch behandelen van vervelende klachten.

Lees meer »

Oorzaak hooikoorts vaak een intolerantie voor koemelk

De wintermaanden worden vaak gezien als het “verkoudheidsseizoen” waarin veel mensen lopen te niezen en te snotteren. Men denkt daarbij nog helemaal niet aan hooikoorts. Toch hebben veel mensen door de zachte winter nu al last van de bekende symptomen.

Lees meer »

Goede voornemens hoeven met juiste hulp niet sneuvelen

Uit een onderzoek dat het economisch bureau van ING instelde blijkt dat vier op de vijf Nederlanders met goede voornemens aan het nieuwe jaar zijn begonnen. Afvallen is het populairste goede voornemen. Het wordt op de voet gevolgd door stoppen met roken. Jammer genoeg sneuvelen veel van deze voornemens al in de tweede week van het nieuwe jaar.

Lees meer »

Combineren Manuele Therapievormen maakt behandeling succesvol

Sinds de start van de praktijk behandel ik met succes mensen met problemen in hun bewegingsapparaat (nek, schouders, rug, armen en benen), met pijn, met slecht functionerende organen en alle aan stress gerelateerde klachten.

Lees meer »

Klachten niet-seizoensgebonden allergie heftiger in herfst en winter

Het is herfst. De Zuidlaardermarkt is geweest en volgens de aloude traditie mag nu pas de kachel aan. Hierdoor wordt in huis een klimaat gecreëerd waarin de huisstofmijt goed gedijt.

Lees meer »

Eén op de vijf teken is besmet met de ziekmakende bacterie Borrelia

De ziekte van Lyme of Lyme-borreliose is een infectie die wordt veroorzaakt door de spirocheet Borrelia. Dit is een dunne, kurkentrekkervormige bacterie. De ziekte wordt meestal opgelopen door een tekenbeet maar ook andere bijtende insecten als muggen, vlooien, bijtende vliegen en luizen zijn in staat Lyme-borreliose over te brengen. Onderzoek wijst uit dat één op de vijf teken is besmet met de spirocheet Borrelia.

Lees meer »

Tips voor hooikoortspatiënten en de Schüssler hooikoortskuur

Naar verwachting zweven er de komende dagen redelijk veel pollen door de lucht. Naar schatting hebben 2 miljoen Nederlanders last van hooikoorts.

Lees meer »

Vroegtijdige behandeling hooikoorts zinvol

Het is nog hartje winter en niemand denkt nu al aan hooikoorts. Toch beginnen de eerste hooikoortspatiënten in de maand februari al klachten te ontwikkelen.

Lees meer »

PARAMEDIC ontwikkelt succesvolle behandelmethode overgangsklachten

De overgang is een natuurlijke fase in het leven van iedere vrouw. In deze periode wordt de vruchtbaarheid in een aantal fasen afgebouwd waardoor het lichaam zich op natuurlijke wijze behoedt voor een zwangerschap waartegen het niet meer opgewassen zou zijn. Dat de overgang niet altijd zonder slag of stoot verloopt, merken tal van vrouwen dagelijks aan vervelende verschijnselen.

Lees meer »

Voedingsallergie of -intolerantie verborgen oorzaak achter klachten

Een voedingsallergie is een abnormale reactie van het afweersysteem tegen bepaalde eiwitten die in voedingsmiddelen voorkomen. Om een voedingsallergie of –intolerantie te ontwikkelen moet u eerst in contact komen met deze eiwitten (allergenen).

Lees meer »

Verstoorde darmfunctie oorzaak uiteenlopende klachten

Het is alom bekend dat een “gezonde darm” voorwaarde is voor een goede gezondheid. Een gezonde darm houdt echter meer in dan alleen een probleemloze stoelgang.

Lees meer »