Eén op de vijf teken is besmet met de ziekmakende bacterie Borrelia

Geplaatst op 16-05-2011

De ziekte van Lyme of Lyme-borreliose is een infectie die wordt veroorzaakt door de spirocheet Borrelia. Dit is een dunne, kurkentrekkervormige bacterie.

De ziekte wordt meestal opgelopen door een tekenbeet maar ook andere bijtende insecten als muggen, vlooien, bijtende vliegen en luizen zijn in staat Lyme-borreliose over te brengen. Onderzoek wijst uit dat één op de vijf teken is besmet met de spirocheet Borrelia.

De Borrelia is een complex organisme. De bacterie beschikt over een enorm repertoire aan overlevings- en aanpassingsmechanismen. Er zijn sterke aanwijzingen dat wanneer de Borrelia een cyste- of L-vorm heeft aangenomen, hij langdurig, zonder te delen, in het lichaam aanwezig kan blijven. In dit geval heeft de reguliere behandeling met antibiotica geen effect aangezien antibiotica zich richt op de delende spirocheetvorm van bacteriën.

De ziekte van Lyme is een ziekte die veel lichaamsfuncties en organen kan aantasten en een waslijst aan klachten kan geven. De bekende rode ringvormige huiduitslag (erythema migrans) is hét bewijs dat men is besmet met de Borrelia bacterie. Het is een misverstand dat er bij besmetting altijd huiduitslag optreedt, dit is slechts bij de helft van de Lyme-borreliose patiënten het geval. Eveneens blijkt uit onderzoek dat slechts 45% van de patiënten weet dat ze gebeten zijn.

Naast de eventuele huiduitslag kan men enige tijd na de tekenbeet symptomen krijgen die lijken op een soort griep of verkoudheid met koorts, hoofdpijn, spier en gewrichtspijn, tintelingen of plaatselijk een doof gevoel en/of algehele vermoeidheid. Hoewel de bacterie via de bloedbaan in elk orgaan terecht kan komen, ontstaan de meeste ziekteverschijnselen in het zenuwstelsel, de gewrichten en het hart.

In de reguliere geneeskunde wordt mede aan de hand van een bloedtest bepaald of er sprake is van Lyme-borreliose. Het nadeel van deze serologische test is dat deze alleen antistoffen tegen de bacterie aantonen en niet de aanwezigheid van de bacterie zelf. Ook is het zo dat een besmetting met Borrelia vage, atypische klachten geeft die niet snel naar Lyme-borreliose te herleiden zijn.

Binnen PARAMEDIC boek ik met Bioresonantie goede resultaten bij zowel de opsporing als de behandeling van Lyme-borreliose.

Herkent u zich in het geschetste beeld of denkt u dat uw klachten verband houden met een Borrelia besmetting ondanks dat een bloedtest geen antistoffen tegen de bacterie aantoont? Neem dan vrijblijvend contact met me op. We bekijken dan samen wat ik voor u kan betekenen.